Opieka nad pacjentką ciężarną

 • Badanie położnicze 100zł
 • Cytologia klasyczna 60 zł
 • Cytologia płynna -sure path- 100zł
 • Badanie nosicielstwa Streptococcus agalactiae – metoda molekularna DNA GBS 100zł
 • Przygotowanie do ciąży- testy molekularne PCR Neisseria, Gonorhoea, Mycoplasma Hominis, Ureoplasma  Urealythicum, Chlamydia Trachomatis 400zł komplet
 • Posiew z kanału szyjki macicy 100 zł

 

Ultrasonografia położnicza

 • USG  położnicze 100 zł
 • USG położnicze po tyg 28 ciąży wraz  z oceną przepływów Dopplerowskich  200 zł
 • USG szyjki macicy 15-18 tyg. 100 zł

 

Ginekologia

 • Badanie ginekologiczne   100zł
 • USG ginekologiczne-dopochowowe  100zł
 • USG gruczołów sutkowych  100zł
 • Cytologia klasyczna  60zł
 • Cytologia płynna sure path  100zł
 • Kolposkopia razem z wizytą  300zł
 • Kolposkopia z  z pobraniem wycinków  400zł
 • Elektrokoagulacja  300zł
 • Kriokoagulacja 300zł
 • Założenie klasycznej wkładki wewnątrzmacicznej (wraz z wkładką)  500zł
 • Założenie hormonalnej wkładki wewnątrzmacicznej (wraz z wkładką)  1200zł
 • Szczepienie w kierunku HPV (3x)  1200 zł
 • Test HPV DNA   300zł
 • Test HPV mRNA   400zł
 • Posiew z pochwy/szyjki macicy  100zł
 • Testy PCR: Neisseria, Gonorhoea, Mycoplasma Hominis, Ureoplasma Urealythicum, Chlamydia Trachomatis  400zł
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa sutka   300zł
 • Pobranie wycinków ze sromu  300zł
 • Kontynuacja leczenia (recepta)  20zł
 • Konsultacja przedoperacyjna 500 zł
 • Konsultacja pooperacyjna 500 zł